Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Sportovní vychytávky s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10, 106 00, IČ: 07074387, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze soudu v Praze, oddíl C, vložka 294206 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Doručovací adresa
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem ověření objednávek, možného zaslání aktuální nabídky v budoucnu, vyhodnocení statistiky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Po uplynutí doby 10 let budou data Správcem smazána a zlikvidována. Data nikdy nebudou poskytnuta třetí osobě vyjma zpracovatelů Správce viz. bod č.4.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti informace@sportovnivychytavky.cz nebo na Adresu sídla společnosti.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: v tuto chvíli nejsou žádní další zpracovatelé

 

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.